KUMUKLAR
  Çarlık Rus Ordusunda Kumuk Generaller
 
Yüzyıllarca süren Kafkasya ve Rusya arasındaki tarihi ilişkilerde yer alanlardan ilk kumuklar yaşamına değil onunla ölümüne savaştılar, diğerleri ise Rus devletine inançla ve doğru bir şekilde hizmet ettiler ve bu diğerleri ilk Kumukların nesliydiler.Bu bölümde 10 dan fazla Rus İmparatorluğuna alt subay rütbesiyle hizmet vermiş olan kişilerin bu gün dahi aynı soy ismi paylaşan onların nesillerini devam ettiren Kumuk aileler vardır.
1-URUSHANAOV  ABAK:Çeşitli dönemlerde ayaklanan muhalif dağlı güçlerinin bastırılmasında göstermiş olduğu başarılardan dolayı kendisini Rus imparatorluğu içinde yüceltmesini bildi.1858 yılında2.alayda Kafkas hattı sol kanatta yeteneğini göstererek 119 numara ile 4.dereceden Stanislav savaş madalyasıyla ödüllendirildi.
2-ABUEV  TAVLU:Özden bir ailedendi.1859 yılında 1. alayda görevliydi.Çeşitli dönemlerde dağlılar arasında oluşan başkaldırmaları bastırmakla büyük başarı kazandı.Terek bölgesindeki ayaklanmaların bastırılması sonucunda kendini kabul ettirerek810 numara ile müslümanlar için hazırlanan 4. dereceden savaş amadalyası ile mükafatlandırıldı.
3-ALBÖRÜYEV PAŞTAKAY:811 numaralı görevi sonucu Terek bölgesindeki dağlı ayaklan-
malarını bastırarak 1. alay içindeki üstünlüğünü kabul ettirdi. 4 .dereceden savaş madalya-
sıyla ödüllendirildi.
4-SULTANAOV  İSAK:1860 ve 1861 ilkbaharında İçkerya ve Argunskide ayaklanmaları abastırarak 1290 numara ile 4. dereceden savaş madalyasına layık görüldü.
5-GİŞİYEV PAYZULLA:Çavuş rütbesi ile Terek bölgesinde başgösteren yağmacı grupların yok edilmesindeki başarısından dolayı 396 numara ile 4. dereceden madalya ile ödüllendirildi.
6-ATAYEV SOTAY:Özden bir ailedendi.29 kasım 1862 de Kuban ve Dahovsk bölgesindeki
ayaklanmaları bastırarak 272 numara ile 4. dereceden madalya ile ödüllendirildi.
7-PRENS KAPLANOV ADİL SULTAN:1858 -1859 yıı-llarında gedikli astsubay rutbesiyle muhalif dağlı hareketlerini bastırmasıyla kendini ortaya koydu221 numara ile 4.dereceden ve 221 numara ile 3.dereceden Georgiya madalyasıyla ödüllendirildi.
8-OÇEKANOV ŞAVLUK:1859yılında doğu Kafkasyadakibaşarılarından dolayı232 numarasıyla 3. dereceden madalya ile ödüllendirildi.
9-BİYMURZA HACİ AHMATOĞLU:1859 ilkbaharında İçkeryada ve Auhadaki dağlı ayaklan-
malarını bastırmada gösterdiği üstünlükten dolayı 197 numarasıyla 3. derecede madalyayla 
ödüllendirildi.
10-ALİ-SULTAN MURTAZALİ:Batı Kafkasyadaki başarılarından dolayı 883 numarasıyla 4.
dereceden  madalya ile ödüllendirildi.
11-KANTEMİROV ABDULKADİR ŞABAZ GİREYEV:1836 da Kizilyar kazak alayında yetişti.
Ahulgo başarısından dolayı 450 sıra numarasıyla gümüş madalyayla ödüllendirildi.
                    KUMUK GENERALLER.
1-BAYDAR-BİY MUTAZALİOĞLU:Alburkent köyünde yaşadı.Dağlı ayaklanmalarında gösterdiği başarılardan dolayı 1856 yılında yüce vatandaşlık madalyasıyla ödüllendirildi.
Oğlu Taymuraz Baydarbiyoğlu 1843 yılında onun oğluda İzamuttin Taymuroğlu xx .y.yılın
başlarında yaşadı
2-BEKOVİÇ ÇERKESKİY TEMURBULAT CANHUVATOVİÇ:

 1919 da general rütbesine ulaştı.Küçük Kabartay bölgesi Kumuk Prensiy-
di.Bekoviç isimli köyde (kumukça Bekiş-yurt)doğdu.Bu köy Alanya bölgesinde Mazdok civarında bulunmaktadır.1916 da 4 derceden madalya,1916 da yine 3 dereceden madalyalar-
la ödüllendirildi.Yaksaylı Genel kurmay başkanı General Abumüslim Kaplanovun yeğeni
Prenses Nacabat Kaplanova ile evliydi.Sovyet egemenliğinden sonra eşiyle beraber Pariste
yaşadı ve orada öldü.Paris Banliyösündeki Babini müslüman mezarlığında toprağa verildi.
3-DIDIMOV MİHAİL VASİLEVİÇ:Doğumu 1795, ölümü 1864.
1862 de albay rütbesine yükseldi,hıristiyanlaşmış Kumuklardandı.Rus dili gramerinde uzman Tatarca ve Kumuk-
çayı çok iyi biliyordu.1830-1831 yıllarında Polonya  ordusuna katıldı65052 sıra numarasıyla bu ülkenin vatandaş
madalyasıyla ödüllendirildi.1833 te gedikli rütbesi 1840 da yüzbaşı rütbesine sahip oldu.Dağlı  Kazak alayında
Ekaterinburg bölgesindeki merkez alayda tercüman olarak çalıştı.4 derdeceden Aziz Vladimir kılıç ve madalya
ile ödüllendirildi.
Kazanmış olduğu diğer madalyalar.:4.dereceden Azize Anna,3 derdeceden ve 2 dereceden madalyalar.
3 dereceden Aziz Stanislav  gümüş madalyasını1839 yılında kazandı.1847-1851 arası bölge askeri üyesi oldu.
1852 deKabartay  bölgesi  mahkemesindegeçici sekreter olarak çalıştı.Talimat üzerine Küçük Kabartı bölgesinde temsilci olarak çalışırken Mazdok yakınında kendi isminin verildiği bir bölgeye hakim oldu.
4-
YERMELOV ALEKSEYPETROVİÇ:General,1812 büyük anayurt savaşı kahramanı.
1816-1826  Çarın Kafkas danıışmanı.Uzun süre ve sık sık Kumukiyada bulundu.Resmi nikahlı olarak üç Kumuk
Hanımla evlendi.
Süydü:1819-Targudan Abdulla kızı
Totay:1823-Gelliden  Akay  kızı
Sultanım:1825-Buglenden Bammat kızı
1-YERMELOV VİKTOR  ALEKSEYEVİÇ:(1820-1892)1.nci hanımı Abdullah kızı Süydüden 1820 de Targuda doğdu kumukça ismi Bahtiyar idi.Babasıyla beraber Rusyaya gönderildi.Moskavada kara harp okulunu bitirdi.Yarbay rutbesiyle askerlik hizmetinde bulundu.Dört kız ve bir erkek çocuk babasıydı.Vladimir isimli oğlu
generallik rutbesine kadar yükseldi.
2-YERMELOV  KLAVDİY ALŞEKSEYEVİÇ:(1823-1895) Gellili eşi Akay kızı Totay hanımdan.Tifliste doğdu.Hıristiyan olmadan önceki ismi Umar idi.Babasıyla beraberRusyaya gönderildi.Mihayılovski harp okulunu bitirdi.Kafkasyadaki askerlik görevini bitirerek genel kurmay başkanlığı rütbesine dek Vorontsovun Kafkas bölgesindeki karagahında yaveri olarak çalıştı.Türk-Rus savaşında Georgi Atlı Alayında görev aldı.İki çocuk babasıydı.
3-YERMELOV SEVER ALEKSİYEVİÇ:(1824-1894) Akay kızı Totay hanımdan olan 2.nci  oğlu.Tifliste doğdu.Kumukça ismi Allahyar idi.Kardeşi gibi oda Rusyaya gitti.1847 kara harp okulunu bitirdi.Kafkasyada askerlik görevini tamamladı.Dağıstandaki atlı alay komutanlığına kadar yükseldi.
4-YERMELOV  PETR  ALEKSİYEVİÇ:(1825-?)Akay kızı Totay hanımdan olan 3.cü oğlu.Genç yaşında Kubanda Tengizkiy alayında görevliyken öldü.


 

ABUMUSLİM  KAPLANOV:(DEVAM EDECEK)

 
  Bugün 1 ziyaretçi (22 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=