KUMUKLAR
  Hanlıklar
 
     UTSMİ(USUMİ) HANLAR
     Hasan Ali                                                   1460-1490
     Sultan Ahmad Han   I                              1570-1588
     Mohammad     Han   I                              1588-1601
     Rustam             Han   I                              1601-1645
     Amir                   Han                                  1645-1660
     Ali                  Sultan                                    -        1689
     Amir              Hamza  I                               1696-1706
     Ahmad               Han  II                              1706-1708
     Ahmad  Han III ibn Ulubey                        1708-1747
     Abu  Hamza Muhammad Han II ibn Ahmad 18yy.
     Amir Hamza II ibn Muhammad             1747-1787
     Ustad  Han  ibn Ahmad                           1787-1792
     Ali Bey ibn  Amir  Hamza                        1792-1795
     Rustam  Han II                                           1795-1804
     Ali  Han  ibn Ustad                                    1804-1808
     Adil Han                                                       1808-1826
     Djamu Bek                                                  1838-1857

      Ahmad Han IV                                            1857-1860    


      TARGU   ŞAMHALLARI
1-Çopan   Şavhal  (muhteşem)
 2-Surhay II Şavhal  Tarkovskiy
 3-Gereyhan Şavhal Tarkovskiy
 4-Şavhal  Andiy  (kafir) Kumukskiy
 5- Eldar  Şavhal   Tarkovskiy
 6- Aydemir  Şavhal  Endirevskiy
 7- surhay III Şavhal  Tarkovskiy
 8- Buday  Şavhal  Tarkovskiy
 9- Adil-Gerey Şavhal  Vali Dağıstan
10-Hasbulat  Şavhal  Tarkovskiy
 11-Murtaza  II Tarkovskiy
 12-Bammat  Şavhal  Tarkovskiy
 13- Mehti   Şavhal  Tarkovskiy
 14-Şavhal  Süleyman  Paşa  Dağıstanskiy
 15-Prens  Abu  Müslim Han  Şavhal  Dağıstanskiy
 16- Prens Şamsuddin  Han   Tarkovskiy
          DİĞER   TALİPLİLER  VE  MİRASÇILAR
 1   Umalat  Bek  Bunyakskiy
 2    Prens   Nuh  Bek  Tarkovskiy
      ( Dağıstan savaş  diktatörü ve Doğancı  köyüne yerleşen  Aseldar  Beyin  kayın biraderi)
         
        İLİSU (YERLİSU) HANLIĞI
Azerbaycan ve Gürcistan sınırları arasında küçücük bir  müslüman hanedanlık.
?                            1562-1600
 Saru Ali Bek      1600-1627
 Muhammed  Han 1627-1642
  ?                              
 Sultan  Ahmed Han   1695-1722
 Hüseyn  Bek                ?        1747
 Alhas     Bek               1764-1803
 Rusyaya  dahil           1807-1844
 Ahmad    Han             1803-1830
 Daniyal   Bek              1830-1844
  ve  Rusyaya   ilhakı               
  
                  MEHTULİ    HANLIĞI
    Sultan  Ahmad  Han  Mehtulinski     1802-1823
    Bahu   (veya  HUH)   Bike                     1823-1834
    Surhay   Han                                           1823-1827
    Aslan   Han   Gazi  Kumuklu                1827-1828
    Abu    Sultan                                            1828-1834
    Haci   Murat                                             1834-1836
    Mohammad  Mirza  Han (Gazi Kumuk) 1834-1837
    Dagestan  imaret                                    1837-1859
    Rusyanın  ilhakı                                       1859-1864
    İbrahim   Han                                            1859-1863
          1864 ten sonra Rusyanın ilhakı ve Dağıstana katılım
  
               TARGU   ŞAMHALLIĞI
       Sivap                                  1500-1578
       Şevhal                               1548- 1598  
       Kağanali                            -           1600
       Surhay                               1641-1651
       ?                                           
       Buday  II                             1680-1688
       Murtazaali                         1688-1700
       Adil  Girey                          1700-1725
       Rusyanın ilhakı   (resmi olarak 1813)
                                                     1725-1867
       Hazbulat   Han                   1725-1764
       Murtaza  Ali Han               1765-1782
       Bammat (muhammad Han)1782-1794
       ?                       
       Mehdi(Çar Ordusunu Generali)  1797-1820
       Arslan   Bek                              1820-1833
       Suleyman                                 1833-1836
       Abu Mussellim Han prens    1836-1843
       Abdurrahman Bek(Gazi Kumuk)1843-1847
       Ağlar   Bek   (Gazi kumuk)     1847-1858
       Tarhan                                                 -1858
        ?
       Şamsuddin                                  1860-1867
       1867 den  itibaren   Dağıstan  bölgesine katıldı.    

        ŞAHBALİD (ŞAHVALİ)                                                      
                                           
     ?
     Ulhan                       16yy
     Umal Muhammat   ?-  1550
     Buday                      1550-1574
     Çopan                      1574-1578
     Surhay  I                  1574-1604
     Sultan  Mut(Endirey) 1578-1634
     Mohammad(gazaniş)1578-1590
     Girey                             1578-1614
     Andia(Kafir-Kumuk,1578 den itibaren
                                           1604-1623
     Ildar                              1623-1635
     Aydemir                       1635-1640
    Surhay  II (Targu,1641-1651)  1640-1641  1651
     Ali Bek                        1641-1688
     Gazi Kumuk Hanlığı(1700-1859
     Surhay III  Çolak(Ayrıca Şirvan Hanlığı) 1688-1741
     Muhammad  İbn Surhay(Targu1748-1789) 1741-1789
     Surhay IV Hun-But   (targu1789-1827)1789-1813
     Aslan   Han                      1813-1816-1835
     Surhay  IV Hun-But        1816-1820-1827
     1820 den itibaren  Dağıstanın bir parçası  olarak Rusyaya  İlhak
      Aslan  Han                     1820-1835
      Nutsal  Han                    1835-1836
      Muhammad  Mirza       1836-1838
      Ummu Gusum Bike      1838-1847
      Mahmut  Bek                 1841- 1843
      Hacı  Yahya                                1843
      Abdurrahman Bek(Targu1843-1847)
      Aglar  Bek        (Targu1847-1859) 1847-1859

 
                                   


                                                                                    
 
  Bugün 1 ziyaretçi (24 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=