KUMUKLAR
  Kumuk kraliçe
 
  Cahbat  Tarkovskaya  son Dağıstan-Kumuk Şamhalı  Şamsuddin Hanın Kızıydı.Takriben 1945 yılında Biga-Doğancı köyünde vefat etti.Aziziye(Tepeköy) mezarlığına gömüldü.Cahbat Hanımın gerçek ismini bilen pek kişi yok gibidir Kumuklar arasında Biyke,yani kumukların kraliçesi ,Aile arasında ise Cecey olarak bilinirdi.Cahbat Hanım ilk evliliğini Zaal-Bek Süleyman paşa Şamhalın oğlu çarlık ordusu Binbaşısı Nurettin Paşa ile yaptı.Ancak bu evliliklerinden çocukları olmadı.Nurettin Paşa ile boşandıktan sonra Çar Nikolayın Yüksek Danışmanı Sulak bölgesi Prens ailesinden gelen Kazanalipov Aseldarhan ile evlendi bu evliliktende çocukları olmadı.1920 bolşevik ihtilalinden sonra eşi ile beraber Türkiyeye göç etti ve Doğancı köyünde yaşamaya başladılar .Aseldarhan burada çiftçilikle oğraşmaya başladı çiftlikler satın alarak kendisini buna adadı.Ama 1929 yılında vefat etti .Tek başına kalan Cahbat Hanım ise aseldar beyin Kuzeni olan Eski Biga belediye başkanlarından Raşit Usumi ile evlendi.Bu evlilik belkide kaçınılmazdı çünkü feodal-Aristokrat yapı içinde zorunluydu.Eski Dağıstan geleneksel kuralların uygulanması gerekliydi .Tabiki bu evliliktende çocukları olmadı.Aslında kendiside prens soylu olan Raşit Usumi ileCecey hanım uzaktanda olsa akrabadırlar.Raşit beyin Türkiyede eğitim vermiş Osmanlı ordusunda hizmet vermiş çok akrabası vardı hatta Raşit Beyin büyük dedelerinden biri genel kurmay başkanlığına kadar yükselmiştir.Genç Türkler örgütünden olan Ahmet Saip Kaplan kendisinin akrabasıydı.Cahbat hanımın Mehti isimli kardeşi vardı .19 yaşında isviçrede vefat ett.Kız kardeşi Sultanat Biyke ise Katarina tarafından alınarak sarayda yetiştirildi vaftiz edilerek Ekaterina Nikolayevna ismini aldı.Daha sonrada Amcasının oğlu Hanbek ile evlenerek  Sultanetta ve Avgustina isimli kız çocuğu sahibi oldular.İhtilalden sonra Fransaya yerleştiler.Hanbek
Bey Türkiyede Orhan bey ismini alarak Üniversitede dersler verdi.
CAHBAT HANIMIN SOY KÜTÜĞÜ.
Prens-Şamhal Şamsuddin Han         Saltanatı   1860-1867       eşi    Ummü küsüm Biyke,Mehtuli hanedanı kızı idi ve aynı zamanda Dağıstan valisiydi.Mehti isimli bir erkek,Cahbat ve sultanat isimli iki kızları oldu.
Prens Abu-Müslim Han Mehti Han oğlu.  saltanatı, 1836-1860.Çocukları,Prens şamsuddin,Prens Dalhat,Prens Han,Prenses Rayhanat (Mehtuli Hanedanı ile evliydi)Prens Taymaz Han,Prenses Ummurahil,Prenses Raşidat,Ummuhaybat,Biyçe.
Süleyman Paşa Mehtioğlu  Saltanatı  1830-1836  ZaAl bek isimli bir oğlu vardı.
Prens Mehti II.Bammatoğlu  saltanatı  1794-1830  Çocukları,Han(1786)Süleyman Paşa,Zubair,Abu-Müslim,Şahvali,Haybat-Hanum,Nuh-bike,Kagarmen-Bek ,Buday-Bek,Kasum-Bek,Ahmat-Han,Haydar-Bek,Albörü-Bek.
Prens II.Bammat Mehtioğlu(Şirdançı)  saltanatı 1783-1794 çocukları  ,Mehti-Bek(1764),Şah-baz(1769),Kaziy(1790)kızı Giççi Bike ise Derbent Hanedanı Fatali hanın oğlu Ahmat Han ile evliydi.
Prens II.Murtazali Mehtioğlu(annesi UlluMisey )  saltanatı  1765-1783 Adil-Gerey isimli bir oğulları oldu .II.Katerinaya amanat olarak verildi ama kendisinin akibeti hakkında daha sonraları bilgi edilinemedi.Diğer oğlu Hamza idi.
Prens I.Mehti-Şirdançİ  I.Murtazalioğlu   saltanatı  1765  Murtazali ve Bammat isimli iki çocuk babasıydı.
Prens I.Bammat(Tişsiz)Saadat-Gerey ve Adil-Gerayın oğlu saltanatı 1763-1765,Çocukları ,Hasbolat, kızı ise Çolak Surhayın oğlu Mohammad-Han ile evliydi.
Prens  Hasbolat  Adil-Gerayoğlu  saltanatı  1725-1763  Çoçukları yoktu
Prens  Adil-Gerey  II.Budayoğlu     saltanatı  1719-1725  Çocuklar,Hamza-Bek(I. Petroya amanat olarak verildi sonraki hayatı bilinmiyor)
Hasbolat,Saadat-Gerey (Kırım Hanlarının sarayına elçi olarak gönderildi)Kambolat,Buday,Ullu-Misey.
Prens  Umalat,Biy Bammattan olma Alhasın oğlu,saltanatı1717-1719 çocuğu  Amırhan
Prens I.Murtazali  II.Surhayın oğlu   saltanatı 1692-1700 Çocukları,Eldar,Mehti(Bunyak yöneticisi)Buday (amanat verildi),Surhay-Şamhal
Sultan-Murat.
Prens II.Buday Biy Bammatoğlu II. Surhaydan olma  saltanatı 1668-1692  çocukları, Adil-Gerey,Atajuk,Alhas.
Prens III.Surhay ,Gerey oğlu  II.Surhaydan  olma  saltanatı 1641-1668  çocukları  Kelmamet(Kapçukay Bekleri neslinden Aseldar Beyin büyük dedesi)Kazanalipovlar: Gerey,Hasbolat,Hasay,Aley(alibek),Sultan-Mamut,Eldar
Prens Aydemir Sultan-Mutoğlu  saltanatı  1635-1641  çocukları  Çopalay,Orushan,Ali,Alibek,Murtazali.
Prens Eldar  II.Surhayoğlu  saltanatı  1623-1635  Çocukları Alhas(Sefi-Kulu-Han İran Şahı Yardımci yöneticisi),Amirhan,Albörü,Alıpkaç,
İmam-Murza
Prens  Andiy  Çopanoğlu,   Saltanatı  1614-1623  çocukları,Biy Bammat(Bammatuli yöneticisi) Ali-Sultan,Alhas.
Prens Gerey   II.Surhayoğlu Saltanatı 1609-1614  çocukları:Surhay,Çopan,Han,Mohammad-Han,Sultan-Mahmud Ayrıca  Kazikumuk beyi Çopalavun oğlu Ali-Bek ile evli bir kızı vardı.
Prens  II.Surhay,Çopanoğlu: Saltanatı 1589-1609 çocukları,Gerey,Eldar,Biy-Bammat,Umalat ,Albörü(1615te öldü),Ahlov ayrıca iran Şahı Şah Abbas ile evli bir kızı olmakla beraber ,Kırım Hanı Murat-Gerey ile evli olan bir kızı daha vardı.
Prens  Çopan Biybolatoğlu:  Saltanatı1572-1589  çocukları,Andiy,Surhay,Alhas,Sultan -Mut(Sulak bölgesi Yönetici olan prens kumuklarındandı.)Mutsal,Ahmat-Han,Alhas
Prens Surhay  I.     Saltanatı 1571-1572   aile yapısı hakkında bilgiya rastlanmadı.
Prens Biybolat        Saltanatı1566               çocukları:Çopan  ,Tunç Alav(Melukuttin)Ashar Şavhal(Şah I. Tahmasın ordusunda görevliydi).
Ayrıca  Biybulatın kızı Şah Tahmas ile evliydi ve aynı zamanda Şah İsmailin annesiydi.
Prens I.Buday        Saltanatı 1566-1567 çocukları :Surhay .Alibek(Kazikumuklu)
Prens II.  Ulahay    Saltanatı  XVI.yy  ortaları
Prens  I.  Ulahay     Saltanatı  XVI.yy ilk yarısı
Prens  Şavhal  (Dağıstan Valisi  Ahtıdaki arapça dökumanlarda adı zikredildi) Saltanatı1494-1495
Prens  Şavhal  (Padişah)  Saltanatı  1485
Prens  Şavhal  (Timurun yönetiminden sonra yönetici oldu) Saltanatı  1442-1443
Prens  Kumuk Hakimi(Osmanlı Hükümdarı Sultan Mehmet tarafından Zikrediliyor)  Saltanatı  1420
Prens  Badir  Şamhal  Saltanatı   XIV yy
Prens   Şamhal-(Amir)Kazikumuk bölgesi Altın ordu komutanı ,Saltanatı 1396
Prens  Bek-Bulat-Han Batu oğlu(Kuzey Kafkas ve Kırım bölgesi yönetici yardımcısı)Saltanatı 1390-1396
Prens  Sultan Şavhal(Kaytak Hanı Bekkişinin amcası)Saltanatı 1386
Prens   Usumi  Şavhal Saltanatı  1374
Prens   Şavhal Düdenteviç (Altınordunun Özbek Hanının Amcazadesi)Saltanatı  1312-1342
Prens   Ahsuvar  Şamhal   Saltanatı  1318-1319
Prens   Hayzan  Hizdanoğlu(sahib-kala-i-Kureyş)Saltanatı  XIII.yy sonu XIV yy başı
Prens  Şavhal-Hakim  (Kuzey batı Kafkasyada Tatar-Moğol temsilci amiri) Saltanatı1239-1258
Prens  Şevkal-i  Melik (Kumuk yöneticisi Kitab-ı Dedem Korkutta zikrediliyor)Saltanatı XII yy
Prens   Şavhal  (Emir Çopanın akrabası Ali-Bekin oğlu)Saltanatı  XI yy
Prens   Şau-Hal-Tegin(Semender Sarayının Prensi Doğu Kafkasyada Selçuklu Temsilci-Yöneticisi Saltanatı 1070
Prens   Firuz  binu Sakban-Al-Cidan(Semender Krallığının Çarı)Saltanatı 1064-1067
Prens   Sarı-Han (Semender Krallığının ilk Müslüman yöneticisi  916-943
 


 
  Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol