KUMUKLAR
  Dağıstandan haberler
 

DAĞISTANDA KUMUKLARIN ALFABETİK  -BİLİMSEL ANSİKLO-
PEDİK SÖZLÜĞÜ HAZIRLANDI.
     Dağıstanın  başkenti  Mahaçkalada   Hamzataovun adıdnın verildiği kütüphanenin
konferans salonun da yapılan ve 
birçok davetlininde katıldığı  tören-
de Kumuk dilinde hazırlanmış olan ansiklopedik -sözlük  konuk-
lara tanıtıldı.
    Şo sayalı Gumuk Tilni ayavu Dağıstan na örge götterildi.Haligi 
zamanna Gumuk yaşlağa berile-
gen tiyişli malumatlar öz tilinne bu
yaşlanı bir zatlar ügrenmege hakkı bar dep eslege salındı.
   Bu  bilimsel sözlüğün hazırlanmasında  büyük emeği olan Yoldaş Gazete-
si Baş Yazarı Aliev Kamil bir  konuşma yaparak  Kumuk dilinin Dağıstanda-
ki önemini vurguladı.


YIRÇI   KAZAK
Dağıstannı ullu şairi Yırçı Kazak 1830. yılda Musli Avulda haligi At-
lan Avulda tuvgan.Kazaknı özün-
nen çığarıp yır aytmaga ötesiz
pahmusu bolganı köp yaşlayın bi-
lingen.Bara-bara onu şo pahmu-
su savlay yurtga ,song busa ayla-
na yaktagı yurtlanı halklarına mal-
im bola.Halk Kazaknı atına Yırçı
degen söznu goşa ol Gumuklanı
yaşavunna va adabiyatınna Yırçı
Kazak degen at bulan gala.
      Yırçı Kazak yaşavdagı gıyın
hallanı ,tüzsüzlükleni suratlap bay-biylege tiydirip kop yırlar çığargan .Paça gurumnu hakim-
leri  Şavhalnı aytkanın etip şairni
tuta va onu Sibiryaga yibere.
    Sibiryadan gaytkan song  da onu hızarlaylar va kim bildi etip öltüreler.
Kazaknı bir neçe yırları 1883 te Paterburgda Mogamad -Apandi Osmanov
çıgargan kitapga girgen ,Abdul-Vahap Süleymanov nu tizgen ÇEÇEKLER
degen kitapta  Alim Paşa Salatovnu Kazaknı yaşavu va yaratuvçuluğu hak-
kınnagı ullu yazuvu  va şairni şiurları bar.Kazaknı halige yerli kop yırları ta-
bulmay tura  tabulganlarıda kitap bolup çığa.Yırçı Kazaknı hakkınna ogar
bakkan ullu suyuvu hakkınna Dağıstan nı halk şairi Anvar Bek aruv aytgan
      Kazak  dese talıkta tav goremen
      Garagaylı tuzge çıkgan salkını
      Gumuknu men osuz tilgav goremen 
      Tilide  o,yüregide halkımnı

27 temmuzda Hasav-
yurt şehrinin Musal-
avul köyü noktasında
sabah saat 08.30 iti-
barıyla 28 nisanda
öldürülen Hasavyurt
belediye başkanı Mo-
gamed Umahanov
için bir pretosto yürü-
yüşü düzenlendi.Bu
arada yol trafiğe kapa
tıldı.Pretostaya akra-
ları yakın dostları ve
bölge halkı katıldı.
    Yapılan konuşmalarda bölgede bir çok kişinin öldürüldüğü ve faillerinin
hala yakalnmadığı ifade edilerek yetkililerin daha aktif rol oynaması istendi.Bu bölgede son 4 ay içinde 9 kişi öldürülmüştü.
DAĞISTANDA KURAN KUMUK DİLİNDE TERCÜME EDİLDİ.KUR`ANIN
KUMUK DİLİNDE MEALİ YAYINLANDI.


 

 
 Фото

 
  Bugün 1 ziyaretçi (15 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=