KUMUKLAR
  Türkiyedeki Şamhal-Bek nesilleri
 

                     Prens  Kaplanov  ailesinin  soy seceresi
 
                                                   SULTAN-MUT
                                                   Aydemir
                                                   Alibek
                                                   Ahmet-Han
                                                   Kaplan
            Ahmethan                                                Alhas
            Murtazali    Temiruka  Salim            Tavsultan  Hamid  Adilsultan
Buday Kaplan   Macidsultan  Temir                                               Alhas
Zabit    Mahmut    Abumüslim
             Kaplan      Budayhan
                                Ahmetsultan
                                Murtuzali
                                Mutsalhan
                                Umalat
                                Danıyalbek    
 Abu-Müslim Kaplanov-Tümgeneral  Kafkasya Genel Kurmay Başkanı
Ahmet-Sultan, Abu-Müslimin oğlu,Kurmay Binbaşı iken 19.y.yıl sonunda
Türkiyeye göç etti.Mısırda Genç Türkler Örgütünün Lederlerinden biri olarak Ahmet Saib Kaplan adıyla tanındı.İstanbul Üniversitesinde Tarih
Profesörü olarak çalıştı.
       PRENS  ZABİT  KAPLANOV  KIZI  NACABAT  VE OĞLU RAŞİTHAN

Prenses Nacabat Terek Bölgesi Bekiş-Yurt  Amiri  Prens Tümgeneral Celaleddin Bekoviç Çerkeski ile evliydi.
Bu fotoğraf Raşit Kaplanovun Almanyada yaşayan kızı Fatma Hanımdan
alınmıştır.Nacabat  Hanım  Fransada yaşadı ve Pariste öldü.

ФотоRaşithan Kaplanov 1883 te Yaksayda doğdu.Vladikafkastaki öğrenimini tamamladıktan sonra  Fransadaki Sorbon Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.1910 da İstanbulda Üniversitesi tarafından dersler vermesi için davet edildi.O yıllarda bir diğer Yaksaylı Ahmet-
Saip Efendi de Rus dili ve debiyatından İstanbul Üniversitesinde dersler vermekteydi.1913 e kadar burada çalışan
Raşit  Kaplanov Vladikafkaza döndükten sonra bölge savcı yardımcısı olarak çalıştı.1917 deki ihtilalden sonra Rus kolonyasına karşı duruşlarından dolayı sembol bir hale geldi.1918 de Şimali Kafkas Çerkez Dağıstan ve Dağlı Hükümetinde en üst düzey yöneticiliklerde bulundu.Bu hükümetler dağıldıktan sonra 1919 da Bakuya geldi.14Martta Azerbaycan Başkanı tarafından (Nassibey-Yusufbeyli)Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına getirildi.Onun öncülüğünde Bakuda Devlet Üniversitesi açıldı ve orada ayrıca Osmalı Edebiyatı üzerine dersler verdi.1919 Ekim ayında hükümetin fesedilmesinden sonra oradaki görevinden ayrıldı.
        Demokratik Azerbaycan Cumhuriyetinin ikinci Meclisinde Finans Bakanı olarak görev aldı .1920 olaylarından sonra tutuklandı .Kurtulduk-
tan sonra Vladikafkaza gitti oradanda Moskova Üniversitesi Doğu halkları
bölümünde Türk dili dersleri verdi ve Osmanlı Tarihi isimli eserini yazdı.
Onun el yazması bu kitabı Moskova Başbakanlık Devlet  Arşivinde bulunmaktadır.Ders verdiği yıllarda avkatlıkta yapan Raşit Kaplanov önemli bir siyaset ve bilim adamı olarak tanındı.1937 deki baskıcı politikaların kurbanı olarak kurşuna dizilerek idam edildi.
ФотоKaplanov   Murat  Raşithanoviç
1915 te doğdu.1980 de öldü.Yaksay Bey-
leri neslindendir.Teknik bilimleri doktoru
ve profesörü iki kez SSCB nin devlet ödül-
ünü almış tanınmış bir bilim adamıdır.
Kosmos-Uzay bilimleri kurucularından olan Murat Kaplanovun ismi  daha sonra-
ki yıllarda duyuldu.Uzay ilmiyle oğraşan 
kişilerin isimlerinin gizli tutulması  sonu-
cunda  adı pek duyulmadı.Daha sonraki yıllarda ise onun ismini her yerde duymak mümkün oldu.
          1937-1938 yıllarda Stalin dönemin-
deki baskıcı anlayış sonucu halk düşma-
nı ilan edilen babası Raşithan Kaplanov 1937 de kurşuna dizildi.Bu du-
rumdan daha önce Murat Moskava Enerji Enstitüsünün Elektrofizik Fak-
ultesini başarıyla bitirmişti .Dha sonra babası gibi oda halk düşmanı ilan
edilerek uzak diyarlara sürgüne gönderildi.5 yıllık sürgün hayatından sonra askere alındı ve oradaki yetkililerin güvenini kazanarak Posta Ku-
tusu denen gizli bir işte gözetmenler eşliğinde çalıştı.
       1962 de Molniya-1 uzay aracının hazırlanmasında çalıştı ve büyük
başarı kazandı.Onun planlarının tümü bakanlıklarca onaylandı.Moliya-1
dış dünyaya kapalı bütün SSCB yi kontrolu altında tuttuğu gibi Avrupa ve amerikayı şehir şehir kontrolu altında tutuyordu.
        Murat Kaplanovun 1949 da bir oğlu oldu ismini Raşithan koydu babasının ismiydi.Şimdi oda dünyadaki sayılı bilim adamları ,tarihçileri ve dil bilimcileri arasında yer alıyor.19 dil konuşuyor ve 30 dil üzerinde araştırma yaparak alfabeleriyle onları çözüyor.1992 den beri Uluslararası
Tarih enstitüsünde Bilim Adamı olarak çalışıyor ve Dersler veriyor.
o Ayrıca Londradaki  Avrupa Akademisinin Yahudiler üzerindeki araştır-
ma bölümü üyesi.Rusyadaki  Yahudi Tarihi Cemiyetinin başkanıdır.
Eserleri arasında,Avrupa yahudilerinin18-19 y.yıllardaki tarihi,Avrupa fa-
şizminin tarihi ,Politika ve Etnoloji üzerine yazılmış eserleri bulunmakta.
Kendisinin ailesini tanıtımı:Benim soyum Kumuk beylerine dayanır.Tarih
kitaplarındada belirtildiği üzere Şamhal-Bek denen nesildenim.Annem
Yahudi kökenli.Babam Temirkazık Dağıstandan ,Büyük annem ve dedem Pariste okudukları yıllarda evlenmişler Teyzem İstanbulda Annem ise Çinde doğmuş ben ise Moskavada doğdum kendimi hem Kumuk hemde  Yahudi olarak hissediyorum.

SULTANOV KAZBEK
kAMİLOVİÇ
1946 yılında Mahaçka-
lada doğdu.Çarlık Rus-
yası Kafkas Genel Kur-
may Başkanı Prens Tümgeneral Tav Sultan
 Hanın oğlu Danyal-
Bek in Moskavada yaş-
ayan ve bilim adamı olan  torunudur.
    Eğitimci,yazar,gazeteci ve yorumcu kişiliği olan edebiyat alanında değerli yapıtları olan bir uzmandır.1968 yılında Dağıstan Devlet Üniversitesini bitirdi.
Doktora eğitimini Mak-
sim Gorki Bilimler Akademisinde tamamladı.Fiziyoloji doktoru ve profe-
sörüdür.
1971-1974 Dağıstan yazarlar birliği başkanı
1976  SSCB Yazarlar birliği üyesi.
1975-1978 Dağıstan Eğitim Enstitüsünde Edebiyat dersleri verdi.
1989-1992 M.Gorki Edebiyat Enstitüsünde çalıştı.
1993-1994 Dağıstan Devlet Üniversitesinde çalıştı.
      Uluslar arası Adiğe-Çerkes Akademisi üyesi,Bizim Dağıstan ve Yeni 
Kafkas  gazetelerinin yazarlığını yapıyor.
Rusya  Gazeteciler Birliği  ve Rusya  yazarlar Birliği Üyesi  ayrıca Milliyetler Birliği üyesi.
      Dağıstan Cumhuriyeti Bilim Hareketi öncüsü,Ekonomi Uzmanı.İlk eseri 1970 in başlarında Dağıstan  Pravda gazetesinde yayınlandı.Daha
sonra Toplum Politikası,Edebiyat Dünyası dergisi olan Sovyet Dağıstanı,
Merkez bir dergi olan Halkların  Kardeşliği,Genç Muhafızlar,Edebiyata Toplu Bakış, Edebiyatın Sorunları gibi dergilerin sorumluluğunu üstlendi.
     1975 yılında Dağıstanda basılan Sönmeyen Işık isimli şiir kitabı son yıllarda yine Dağıstanda basılan Kelimelerin Değeri ismli yapıtı,Sanat üzerine Kanunlar isimli kitabı yayınlandı.Kuzey Kafkasya üzerine yazmış
olduğu şiirler,Sovyet edebiyatı,Don,Pamir,Tiyatro,Sanat,Moskova,Yeni Dünya isimli eserleri çeşitli ülkelerde basıldı.
       2003 yılında Sultanov Edebiyat alanında Dağıstan Cumhuriyeti  Dev-
let Basın Yayın ödülüne layık görüldü.Kendisi Moskovada yaşamaktadır. 
1-AHMET  SAİP KAPLAN

 


  
 
  Bugün 1 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=